Informatiebronnen

Op de (digitale) thematafel

De HU Bibliotheek selecteert e-books en e-journals rondom diverse thema’s. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit of omdat de collectie is uitgebreid.

Jeugdzorg

E-books
Client centraal in de jeugdhulp
Samen werken aan perspectief
Veilig opgroeien
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk
Als er ‘niets aan de hand’ is

E-journal
Zorg+welzijn

Databanken
Effectieve jeugdinterventies
Digibib.Jeugd

Leren en studeren


E-books
Zelfsturend leren en studeren
De lerende professional
De lerende mens
Omgaan met studiefaalangst
Probleemgestuurd leren Een wegwijzer voor studenten

E-journal
Cultuur+ educatie

Databanken
HBO Kennisbank
Wij leren

Depressie

E-books
Als je nergens meer zin in hebt : depressie bij kinderen: hoe zit dat?
Cognitieve gedragstherapie bij depressie
Doorbreek je depressie : werkboek voor de cliënt
Neem de regie over je depressie : werkboek voor de cliënt
Niet meer depressief : werkboek voor de cliënt
Eenzaamheid bij jeugdigen
Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag
Databank
PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL SCIENCES COLLECTION

Lesgeven

E-book
Leren (en) doceren in het hoger onderwijs
Een leraar van klasse : een goede docent worden en blijven
Gemotiveerd leren en lesgeven
Grenzeloos lesgeven
Impact op afstand : online lesgeven in het hoger onderwijs

E-journal
Cultuur+ educatie

Databank
Education Research Complete
Onderwijsdatabank

Autisme

De volgende Ebooks rond dit thema zijn via de bibliotheek te lezen:
Leven met autisme
Autismespectrumstoornis : interdisciplinair basisboek
Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?
Autisme bij kinderen signalering, diagnose en behandeling
Een patiënt met autisme
Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

De volgende E-journals rond dit thema zijn via de bibliotheek te lezen:
Autism
Focus on autism and other developmental disabilities

Reflecteren

De volgende Ebooks rond dit thema zijn via de bibliotheek te lezen:

Leren reflecteren
Speels reflecteren
Reflectietools
Reflecteren : de basis
Reflecteren : leren van je ervaringen als professional
Reflecteren voor paramedici
Docenten leren reflecteren

De volgende E-journals rond dit thema zijn via de bibliotheek te lezen:

TvOO : tijdschrift voor ontwikkeling
Mens & maatschappij

Europa

E-book
Loyale samenwerking binnen de EU
Europa: bedreiging of kans?
De opstanding van Europa
Het sociale gezicht van Europa
Europa en het algemeen bestuursrecht
Geschiedenis van het strafrecht in Europa

E-journal
European advances in consumer research
Accounting in Europe
European economic review

Databank
EUROSTAT

Samenwerken

E-books
Samenwerken in projecten
Teams van de toekomst
Effectief samenwerken in interculturele teams
Vaardigheden voor het samenwerken in teams
Samenwerken als leermiddel in het hoger onderwijs
De methodiek van interdisciplinair samenwerken
Leve het verschil! Beter samenwerken, beter presteren

E-journals
The Journal for specialists in group work
Group processes & intergroup relations

Criminaliteit

E-books

Veelplegers: specialisten of niet?
Georganiseerde criminaliteit in Nederland
Criminologie en strafrecht
De burger als rechter
DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel
De dansende dader : Veelzeggende experimenten

E-journals

Tijdschrift over cultuur & criminaliteit
Trends in organized crime

Databank

Rechtsorde

Diversiteit

E-books

Databank

E-Journal

Duurzaam ondernemen

De volgende e-books kun je lezen via de bibliotheek:

 

E-journal:

 

Databank:

Politiek

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

Projectmanagement

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

 

Het volgende e-journal kun je via de bibliotheek lezen:

Media

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

 

Het volgende e-journal kun je via de bibliotheek lezen:

Groepsdynamica

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

Statistiek

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

Tijdschrift:

Gespreksvaardigheden

De volgende e-books kun je via de bibliotheek lezen:

Motivatie

De volgende e-books kun je via de HU Bibliotheek lezen:

Ethiek

De volgende e-books kun je via de HU Bibliotheek lezen:

Onderzoek doen

De volgende e-books kun je via de HU Bibliotheek lezen:

 

Tijdschriften

Wetenschappelijk schrijven

De volgende e-books kun je via de HU Bibliotheek lezen:

Switch to English English
× App de balie