Educatie en dovenstudies

Tijdschriften educatie en dovenstudies

Bekijk welke vaktijdschriften we aanbieden voor Educatie en Dovenstudies. Het online aanbod is 24/7 te raadplegen, de papieren tijdschriften vind je in de bibliotheek.
Zie ook algemene informatie over tijdschriften.

Gebaren, taal en dovenstudies

Primair onderwijs

Online te raadplegen:
Augeo : magazine over veilig opgroeien
DNM De nieuwe Meso : vakblad voor schoolleiders en bestuurders
JGZ tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg
Journal of Social Intervention
Kind en adolescent Praktijk
Kinderopvang
Kleuteruniversiteit Magazine
Les: tijdschrift voor het onderwijs aan anderstaligen
Management kinderopvang
Mensenkinderen (Jenaplan)
Meertaal
Pedagogische studiën
Pedagogiek wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming
Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs
Talent
Tijdschrift Positieve Psychologie
Tijdschrift voor coaching
Volgens Bartjens
Zone
Zorg en Welzijn

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
Autisme Magazine
Balans magazine
Cultuur en Educatie
Dada
Daltonvisie
Dichter
Didactief (inlog via bibliotheek balie)
Doremi
English teaching professional (inlog via bibliotheek balie)
Filosofie magazine (inlog via bibliotheek balie)
Geschiedenis magazine
Hemel en Aarde
IPON (voorheen Vives)
JSW: Jeugd in school en wereld (inlog via bibliotheek balie)
Kleio (geschiedenis, online archief)
Kleur op school (inlog via bibliotheek balie)
Kleuters en ik
Kunstzone
Levende Talen magazine
Lichamelijke opvoeding
Mensenkinderen
Modern English Teacher (MET)
Montessori Magazine
OnderWijsTijd : praktijkblad voor innovatie in school
OO Magazine (voorheen Passend Onderwijs Magazine)
PIP: pedagogiek in praktijk (inlog via bibliotheek balie)
Praktijk en kennis (voorheen Praxis Bulletin)
Praxis Bulletin gaat verder als: Praktijk en kennis
Primary geography (inlog via bibliotheek balie)
De Pyramide (inlog via bibliotheek balie)
Remediaal (VO) (inlog via bibliotheek balie)
Sozio SPH : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen (inlog via bibliotheek balie)
TIB: tijdschrift intern begeleiders
Tijdschrift voor orthopedagogiek (inlog via bibliotheek balie)
Tijdschrift voor remedial teaching
Volgens Bartjens
Vroeg : nieuws rond vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen
De Wereld van het jonge kind (HJK) (inlog via bibliotheek balie)
Wetenschappelijk tijdschrift autisme, WTA (inlog via bibliotheek balie)
Zonnekind

Speciaal onderwijzen

Online te lezen:
Speciaal onderwijzen in Browzine
Augeo : magazine over veilig opgroeien
Dagbesteding
GZ-Psychologie
JGZ tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg
Journal of Social Intervention
Kind en adolescent Praktijk
Kinderopvang
Management kinderopvang
Mensenkinderen (Jenaplan)
Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs
Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming
Pedagogische studiën
Sozio SPH : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen
Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs
Talent
Tijdschrift Gedragstherapie
Tijdschrift Positieve Psychologie
Tijdschrift voor coaching
Vakblad Sociaal Werk
Volgens Bartjens
Zone (jonge kind)
Zorg en Welzijn

Tijdschriften op papier in de bibliotheek:
Autisme magazine
Balans magazine
Didactief (inlog via bibliotheek balie)
Bij de les: magazine voor leerlingbegeleiding en schooldecanaat
Dada
Daltonvisie
Dichter
JSW: Jeugd in school en wereld (inlog via bibliotheek balie)
Kleur op school (inlog via bibliotheek balie)
Kleuters en ik
Montessori Magazine
NTZ Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
NL tijdschrift voor logopedie
OOP: Orthopedagogiek, onderzoek en praktijk (inlog via bibliotheek balie)
OnderWijsTijd : praktijkblad voor innovatie in school
Onderzoek van Onderwijs (OVO)
Orthopedagogiek (inlog via bibliotheek balie)
OO Magazine (voorheen Passend Onderwijs Magazine)
Pedagogiek in praktijk (PIP) (inlog via bibliotheek balie)
Praktijk en kennis (voorheen Praxis Bulletin)
Praxis Bulletin gaat verder als: Praktijk en kennis
Remediaal : tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het vo/bve (inlog via bibliotheek balie)
Sozio SPH : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen
Spelenderwijs : vakblad voor speltherapie
Tijdschrift voor begeleidingskunde (inlog via bibliotheek balie)
Tijdschrift intern begeleiders (TIB)
Tijdschrift voor orthopedagogiek (inlog via bibliotheek balie)
Tijdschrift voor remedial teaching
Tijdschrift voor sociale vraagstukken (TSV) (inlog via bibliotheek balie)
De wereld van het jonge kind HJK (inlog via bibliotheek balie)
Van twaalf tot 18
Vroeg : nieuws rond vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen
Wetenschappelijk tijdschrift autisme, WTA

Voortgezet onderwijs - Algemeen

Voortgezet onderwijs - Aardrijkskunde

Voortgezet onderwijs - Biologie

Online te lezen:
Biologie in Browzine

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
Bionieuws
Bioscience
Journal of biological education
NVOX
New Scientist NL editie

Voortgezet onderwijs - Duits

Voortgezet onderwijs - Engels

Voortgezet onderwijs - Frans

Voortgezet onderwijs - Geschiedenis

Online te lezen:
Tijdschrift voor geschiedenis

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
Geschiedenis magazine

Historisch nieuwsblad
Kleio

Voortgezet onderwijs - Gezondheidszorg en welzijn

Voortgezet onderwijs - Natuurkunde

Online te lezen:
American Journal of Physics
The physics teacher
Scientific American

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
NVOX

New Scientist NL editie

Voortgezet onderwijs - Nederlands

Voortgezet onderwijs - Omgangskunde

Online te lezen:
Jeugd en co
Jeugd en co Kennis
Kind en adolescent
Tijdschrift voor coaching

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
PIP: pedagogiek in praktijk

Voortgezet onderwijs - Scheikunde

Online te lezen:
Education in chemistry

Journal of chemical education
Scientific American

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
New Scientist NL editie
NVOX

Voortgezet onderwijs - Spaans

Voortgezet onderwijs - Techniek

Online te lezen:
Scientific American

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
Constructeur
De ingenieur
Delft Integraal
NVOX
New Scientist NL editie
Technisch weekblad
Terugkoppeling

Voortgezet onderwijs - Wiskunde

Online te lezen:
Scientific American

Tijdschriften (op papier) in de bibliotheek:
Euclides

NVOX
New Scientist NL editie
Pythagoras
Volgens Bartjens 

Switch to English English
× App de balie