DigiBib.Zorg

Informatie over verpleging, verzorging en thuiszorg, welzijn en sociale dienstverlening. Bevat o.a.  landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, protocollen en zorgleefplannen. Welzijn, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en aanverwante onderwerpen (palliatieve zorg, wmo etc.) komen ook aan de orde.

Thuis toegankelijk met HU inlog

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie