DigiBib.Jeugd

Informatie voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening en opvoedkundige disciplines. Bevat o.a. protocollen, beleidsrapporten en onderzoeksrapporten van landelijke organisaties als Trimbos, NCJ en Nivel. Ook (school)maatschappelijk werk, kraamzorg e.d. komen aan de orde.

Thuis toegankelijk met HU inlog

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie