Na het onderzoek

Onderzoeksdata dienen veilig en duurzaam te worden opgeslagen zodat zij als bewijsmateriaal kunnen dienen voor de publicatie en mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek. Het gaat dus om data archivering en hergebruik.

Van belang is om goed te regelen wie er toegang krijgt tot de data. Ook is belangrijk te bepalen voor welke termijn de data minimaal opgeslagen dienen te worden.
In Nederland zijn er twee instituten die dataopslag verzorgen: DANS en 4TU.ResearchData.

Zie ook de repository hbo Kennisbank.