Teacher Toolbox

10-01-2018

Binnen de HU is er momenteel geen overzicht welke applicaties ingezet worden in het onderwijs. De Teacher Toolbox speelt hierop in.
Het is een handig hulpmiddel om educatieve tools te vinden. Voor het zoeken maak je gebruik van een slimme zoekmachine, die door het HUB-Lab is ontwikkeld. Je kunt binnen deze zoekmachine zoeken op een categorie zoals bijvoorbeeld ‘quiz’, of op een specifieke quiz tool die je al voor ogen hebt. De Teacher Toolbox geeft antwoord op welke quizzen er beschikbaar zijn, welke er binnen de HU aanbevolen worden en/of gratis beschikbaar zijn.

Voor meer info: hublab@hu.nl