Onderzoekers

Publiceren

Is je onderzoek afgerond, dan is het tijd om je de resultaten publiceren. Door de ondertekening van de Vereniging Hogescholen van de Berlin Declaration on Open Access en Nationaal Plan Open Science, onderschrijft de HU de principes van open access. De HU staat hiermee achter het principe dat onderzoekspublicaties vrij toegankelijk moeten zijn en ook hergebruikt mogen worden voor verdere doorwerking van onderzoek.
Je wordt als HU-onderzoeker daarom dringend gevraagd om je publicaties te plaatsen op openbare websites van de HU of op gezamenlijke websites in het hoger onderwijs.

Uploaden van je onderzoekspublicaties

Voor jou als onderzoeker is het belangrijk dat je onderzoeksoutput terugvindbaar is op onderzoek.hu.nl. Zo maak je je activiteiten kenbaar aan de buitenwereld en kunnen het beroepenveld, studenten maar ook visitatiecommissies hier kennis van nemen.

Je mailt de publicaties naar publicaties@hu.nl. De mail bevat een pdf- of Word-bestand van de publicatie, de naam van het lectoraat en het publicatietype*.

*Publicatietype: Article, Report, Book Part, Conference Object, Book, Contribution to Periodical, Lecture, Review, Doctoral Thesis, Pre-print, Working paper, Other

De publicaties komen bij de informatiespecialisten van de HU Bibliotheek terecht, zij voeren de publicaties in (in repository Sharekit). Publicaties worden op deze manier zichtbaar en beschikbaar gemaakt voor uitwisseling en (her-)gebruik (open access) in de HBO Kennisbank en wetenschapsportaal NARCIS.

Je onderzoek in de publiciteit brengen

Natuurlijk wil je de buitenwereld laten weten dat je je onderzoek (bijna) hebt afgerond. Bovendien wil je als onderzoeker jezelf ook op de kaart zetten.  Je kunt hiervoor social media inzetten. Als onderzoeker kun je een account aanmaken op Research Gate en zo jezelf en je onderzoek zichtbaar maken.
Let er wel op dat er auteursrechterlijke beperkingen gelden voor het plaatsen van je artikelen. Vraag voorafgaand aan plaatsing een informatiespecialist om advies.

Ook kun je voor promotie rondom je ondezoek terecht bij de communicatiemewewerkers van de kenniscentra:

Daarnaast is het handig om een ORCID nummer aan te maken. Hiermee kun je je van andere onderzoekers onderscheiden en een automatische koppeling te maken tussen jou als onderzoeker en je werk in verschillende disciplines. Veel tijdschriften vragen hierom als je hierin publiceert.

Je auteursrechten als onderzoeker

Mocht de auteur rechten hebben overgedragen aan een (wetenschappelijke) uitgever, dan wordt alleen de titelbeschrijving getoond in de publicatiedatabase van website HU Onderzoek (zonder de full text). De informatiespecialist die het lectoraat ondersteunt kan onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor open access publiceren. Informatie daarover is te verkrijgen via auteursrecht@hu.nl.

Open access publiceren

De keuzes die je maakt bij publiceren hangen onder mee af van welk publiek je wilt bereiken en of je als onderzoeker de uitdaging aan durft te gaan nieuwe wegen in te slaan.

Van oudsher was het altijd gebruikelijk je onderzoeksresultaten te publiceren in een gerenommeerd traditioneel wetenschappelijk tijdschrift. Deze tijdschriften waren vroeger uitsluitend in papier en tegenwoordig zijn ze (bijna) alle digitaal te raadplegen.
Deze tijdschriften hebben als nadeel dat je alleen de artikelen kunt lezen als je een abonnement hebt. En de abonnementsprijzen zijn vaak zo hoog dat alleen onderwijs- en onderzoeksinstellingen deze abonnementen kunnen betalen.

Het gevolg hiervan dat uitsluitend de happy few bij de artikelen kunnen: medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en dus niet het beroepenveld of andere geïnteresseerden.
Omdat het onderzoek veelal met overheidsgeld is gedaan, is er behoefte aan nieuwe wegen van publiceren. Het beroepenveld en andere geïnteresseerden willen de artikelen zonder paywalls kunnen downloaden. En steeds meer subsiedieverstrekkers vereisen open access publiceren.

Open access publiceren is het uitgangspunt van de HU, tenzij dit onmogelijk is vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving of andere bindende afspraken met derden. Maar hoe maak je een keuze op welke manier je open access kan publiceren en waar moet je dan aan denken. Onderstaand stroomschema kan je hierbij helpen.

SURF heeft algemene vuistregels opgesteld voor open access publiceren in het hbo.

De Praktische gids voor het publiceren van HU ondezoek “zichtbaarheid van kennis” is een complete leidraad voor publiceren van HU onderzoek.

Meer weten?

Switch to English English
× App de balie