Onderzoekers

Netwerken

Er zijn veel partijen betrokken bij onderzoek. Als onderzoeker ben je voortdurend op zoek naar mensen waarmee je kunt overleggen en die je kunnen adviseren. Er zijn interne- en externe netwerken beschikbaar.

Interne Netwerken

  • Peer review: Peer Support Group Kwalitatief Onderzoek (PSG)
    Het doel van de Peer Support Group Kwalitatief Onderzoek (PSG) is kennis en ervaring brengen en halen. Deze PSG staat open voor iedereen van de HU die op uitvoerend niveau bezig is met (de ontwikkeling van onderwijs omtrent) kwalitatief onderzoek. Iedereen die actief is binnen de PSG is vrij om mogelijk geïnteresseerde peers uit te nodigen om ook deel te nemen.
    Gemiddeld vinden er 2 tot 4 bijeenkomsten per maand plaats: met thema’s als onderzoek, onderwijs en analyseren in Atlas.ti. Tijdens deze bijeenkomsten, die 1 uur duren, gaan PSG-leden actief aan de slag met een vraagstuk ingebracht door één of meer van de leden van de PSG. Geïnteresseerd in deze bijeenkomsten? Mail naar Marlies Welbie en je ontvangt uitnodigingen via Outlook. Wil je een vraag/onderwerp inbrengen voor één van deze bijeenkomsten dan kan dit ook per mail.
  • Yammer groep HU-Promovendi netwerk (vertegenwoordigen alle promovendi van de HU)
  • Yammer groep onderzoekers
  • Datalab

Externe Netwerken

Switch to English English
× App de balie