Onderzoekers OUD

Kwaliteitszorg

Team Kwaliteitszorg ondersteunt de kenniscentra van Hogeschool Utrecht bij hun externe verantwoording (visitaties), bij tussentijdse zelfbeoordelingen (midterm reviews) en bij het opstellen van rapportages over de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek.

Voor het praktijkgericht onderzoek verbindt de HU zich aan het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) dat door de Vereniging Hogescholen (VH) is vastgesteld. Het BKO is gericht op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en de organisatie eromheen.

De Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) houdt toezicht op de uitvoering van het Brancheprotocol Onderzoek (BKO) voor de periode 2016 – 2022. Het brancheprotocol legt de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het is gericht op het permanent handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek.

Meer over kwaliteitszorg HU onderzoek

Switch to English English
× App de balie