Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)

Richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, geschreven voor de leden van acht organisaties binnen medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. Voorheen werden deze opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP); deze is in 2017 opgeheven. Het SRI verwijst naar de WIP-richtlijn wanneer er nog geen SRI-richtlijn is.

View the source

Switch to English English
× App de balie