Leraar24/Pedagogiek

Hoe ga je om met een hoogsensitieve leerling? Wat voor ervaringen hebben anderen met groepsvorming? Zijn er wetenschappelijk onderbouwde methodes om de motivatie van leerlingen te beïnvloeden? Hier vind je videofragmenten van verschillende begeleidingssituaties.

View the source

Switch to English English
× App de balie