How stuff works

Deze site beschrijft in duidelijk Engels, vaak met goede tekeningen, hoe bijna alles in elkaar zit. Van apparaten tot zonnebrillen. Voor studenten van iedere leeftijd.

View the source

Switch to English English
× App de balie