Centrale Commissie Dierproeven

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat in Nederland als enige bevoegd is om vergunningen voor dierproeven te verlenen.

Niet-technische samenvatting (NTS), waarin informatie staat over projecten met dierproeven waarvoor een vergunning is verleend door de CCD.

View the source

Switch to English English
× App de balie