3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS)

De missie van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS) is het stimuleren van┬áde ontwikkeling, toepassing en acceptatie van methoden die het gebruik van proefdieren kunnen Vervangen, Verminderen en Verfijnen (de 3V’s of 3Rs in het Engels). Hierover adviseert het centrum onder andere de Instantie voor Dierenwelzijn van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

View the source

Switch to English English
× App de balie