Nederlands octrooiregister (Benelux Patent Platform)

Bekijk de status van Nederlandse octrooien, Nederlandse octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten (ABC) en Europese octrooien die in Nederland rechtsgeldig zijn sinds 1912.
Bij de octrooien staat een link naar Espacenet voor de precieze omschrijving en de tekeningen van de uitvinding. Zoeken in het register kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op nummer, zoekterm(en) of classificatiecode. Je kunt de taal van de zoekmachine selecteren. Nederlands is (nog) niet volledig beschikbaar.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie