Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. De databank van het NJi bevat informatie over onderzoek, instrumenten en na- en bijscholing op het gebied van opvoeding en onderwijs. In de databank zijn ook de interventies te vinden die een onafhankelijke commissie heeft erkend als goed onderbouwd of effectief.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie