HBO-I

Koepelorganisatie van hbo ict-opleidingen in Nederland. De stichting zet zich in voor kennisuitwisseling en informatieoverdracht tussen vakinhoudelijke en onderwijskundige opleidingen.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie