Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. De raad brengt op basis van de stand van wetenschap – gevraagd en ongevraagd – advies uit over kwesties van gezondheidszorg, preventie en voeding tot leefomgeving, arbeidsomstandigheden en innovatie en kennisinfrastructuur.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie