ETSI

Het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) co├Ârdineert op Europees niveau de ontwikkeling en het beheer van telecommunicatie-standaarden voor netwerken en mobiele- en vaste verbindingen. ETSI werkt hierbij samen met de twee andere formele standaardisatie-instituten op Europees niveau, CENELEC en CEN.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie