ERIC (Education Resource Information Center)

ERIC biedt toegang tot informatie uit tijdschriften die zijn opgenomen in de Current Index of Journals in Education en Resources in Education Index. Bevat tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, docentenhandleidingen, conferentieverslagen, proefschriften en boeken. Indien beschikbaar, zijn er links naar de volledige tekst of links naar andere bronnen, zoals websites van uitgevers of DOI.

Thuis toegankelijk met HU inlog

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie