ACM Digital Library

Full-text artikelen en bibliografische beschrijvingen op het gebied van computer- en informatietechnologie, gepubliceerd door de Association of Computing Machinery. Met uitzondering van de conference proceedings.

Thuis toegankelijk met HU inlog

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie