Databanken

BrisWarenhuis

Info rond het bouwbesluit, incl CUR publicaties en handboek woonkeur 2015. Gratis KennisID-profiel vereist (met HU emailadres).

Lees verder

GreenFile

Wetenschappelijke, overheids- en algemene publicaties over de menselijke impact op het milieu.

Lees verder

GWW Kosten

Kostengegevens voor het berekenen van werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw.

Lees verder

HBO Kennisbank

Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en andere Nederlandse hogescholen.

Lees verder

ISSO-KennisBank

Toegang tot ISSO-publicaties, BRL, Handboeken, Kleintjes en SBR publicaties. Gratis KennisID-profiel vereist (met HU emailadres).

Lees verder

NARCIS

Toegang tot (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO.

Lees verder

Navigator

Nederlandse wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur.

Lees verder

Nexis Uni

Nederlandse en internationale nieuwsbronnen en bedrijfsinformatie (Company Dashboard en Dossier).

Lees verder

Science Direct

Wetenschappelijke tijdschriftartikelen over o.a. biowetenschap, gezondheidswetenschap, sociale wetenschap en science & technology.

Lees verder

Stichting RIONED

Publicaties over stedelijk waterbeheer, zoals Kennisbank Stedelijk Water en Module Riolering voor HBO. (extra inlog nodig)

Lees verder

Web of Science

Abstracts en citaties uit tijdschriften op het gebied van (sociale) wetenschappen, kunst, en geesteswetenschappen.

Lees verder
1/1
Switch to English English
× App de balie