Onderzoekers

Netwerken en kwaliteit

Er zijn veel partijen betrokken bij onderzoek. Als onderzoeker ben je voortdurend op zoek naar mensen waarmee je kunt overleggen en die je kunnen adviseren. Er zijn interne- en externe netwerken beschikbaar.

Netwerken

Interne netwerken:

Externe netwerken:

Kwaliteitszorg HU onderzoek

Team Kwaliteitszorg ondersteunt de kenniscentra van Hogeschool Utrecht bij hun externe verantwoording (visitaties), bij tussentijdse zelfbeoordelingen (midterm reviews) en bij het opstellen van rapportages over de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek.

Landelijk Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO)
Voor het praktijkgericht onderzoek verbindt de HU zich aan het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) dat door de Vereniging Hogescholen (VH) is vastgesteld. Het BKO is gericht op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en de organisatie eromheen.

Switch to English English
× App de balie