DigiBib.Zorg (stopt per 1-1-2024)

Informatie over verpleging, verzorging en thuiszorg, welzijn en sociale dienstverlening. Bevat o.a.  landelijke beleidsrapporten, onderzoeken en adviezen, protocollen en zorgleefplannen. Welzijn, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en aanverwante onderwerpen (palliatieve zorg, wmo etc.) komen ook aan de orde.

Thuis toegankelijk met HU inlog

View the source

Switch to English English
× App de balie