Databank Effectieve sociale interventies

Databank met gangbare methoden voor interventies bij doelgroepen in de sociale sector. Movisie is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Thema’s zijn o.a. : inclusie & diversiteit, huiselijk en seksueel geweld, informele zorg, LHBTI-emancipatie, maatschappelijke zorg en professionalisering.

View the source

Switch to English English
× App de balie