Databanken Life Sciences & Chemistry

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • Antibiotic guide

  A "decision support tool" to provide clinicians with information about the diagnosis and treatment of infectious diseases. After free registration, users may search the database by diagnosis, pathogen, antibiotic type, or by keyword.

 • Biocatalysis / Biodegradation Database

  contains information on microbial biocatalytic reactions and biodegradation pathways for primary xenobiotic chemical compounds.

 • BioMed central

  Een serie vrij toegankelijke biomedische internetijdschriften.

 • Cancernet

  Informatie over verschillende typen kanker, behandeling, klinische testen, genetica, oorzaken, risicofactoren, voorkoming, testen, etc. Bronnen bevatten o.a. peer-reviewed artikelen van het US nationale kankerinstituut.

 • CBS Statline

  Statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen.

 • Chemexper Chemical Directory (CCD)

  Database met informatie over meer dan 40.000 chemische structuren, Material Safety Data Sheets (MSDS, veiligheidsinformatiebladen) en meer dan 100.000 producten. Gezocht kan worden op registratienummer, structuurformule, scheikundige naam alsook synoniemen en andere fysieke en scheikundige eigenschappen.

 • Chemiekaarten

  Recente en gevalideerde gegevens van bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen. Elke stof heeft een eigen pagina met gegevens zoals identificatie, fysische eigenschappen, symptomen, eerste hulp en transportvoorschriften.

 • Chemische feitelijkheden

  Eenvoudige beschrijvingen van complexe chemische onderwerpen. Elk artikel behandelt een actueel chemisch onderwerp.

 • Chemspider

  Database voor scheikundige structuren, met zoekopties in tekst en structuur in ruim 28 miljoen structuren uit honderden verschillende bronnen.

 • CINAHL Plus with Full Text

  Ruim 2,8 miljoen beschrijvingen uit 4600 tijdschriften over verpleegkunde en aanverwante disciplines. Ongeveer 770 tijdschriften hiervan zijn full text toegankelijk.

  Video
 • Clinical Trials

  Biedt actuele informatie om klinische testen te vinden, voor een grote hoeveelheid ziekten. Klinisch testen en onderzoek maakt gebruik van vrijwillige proefpersonen om specifieke gezondheidsvragen te beantwoorden. Interventie testen laten zien of experimentele behandelingen of nieuwe toepassingen van bekende therapieën veilig en effectief zijn in gecontroleerde omgevingen. Observatie testen onderzoeken gezondheidsproblemen in grote groepen mensen of mensen in alledaagse omgevingen.

 • Company Dashboard

  Bedrijfsrapporten, financiële gegevens, bedrijfsstructuren en marktrapporten. Onderdeel van Nexis Uni, kies Company Dossier uit het Menu.

  Handleiding
 • Company.info

  Company.info bevat bedrijfsinformatie van Nederlandse organisaties (en buitenlandse bedrijven met een Nederlandse vestiging). Deze informatie is onder andere afkomstig van de Kamer van Koophandel en bestaat uit: jaarcijfers, jaarverslagen, adres- en organisatiegegevens, management(structuur), gegevens van belangrijkste concurrenten en meer dan 5000 full-text marktrapporten.

 • DART-Europe

  DART staat voor Digital Archive of Research Theses.
  Toegang tot ruim 360.000 dissertaties van meer dan 500 Europese universiteiten.

 • Databank Grenswaarden stoffen op de werkplek

  Informatie over de wettelijke grenswaarde van stoffen. Gebaseerd op de herziening van 1-1-2007.

 • DOAJ (Directory of open access journals)

  Geeft een overzicht van onder Open Access vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften die de inhoud op kwaliteit controleren.

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek

  Een door de 'Universitaetsbibliothek Regensburg' samengestelde verzameling van elektronische tijdschriften, waarvan een redelijk groot deel vrij toegankelijk. Op onderwerp en alfabetisch ingericht en doorzoekbaar.

 • Entrez (NCBI)

  DNA-RNA-eiwitten
  Include nucleotide sequences, protein sequences, macromolecular structures, whole genomes.

 • Espacenet : Europe's Network of patent databases

  In dit zoeksysteem kunt je zowel zoeken in de Nederlandse collectie octrooien en aanvragen vanaf 1990 als wereldwijd in een collectie van ruim 80 miljoen publicaties vanaf 1836 met daaronder de Nederlandse octrooien en aanvragen vanaf 1912.

 • Eurostat

  Europese statistieken gemaakt door Eurostat, statistiekbureau van de Europese Unie.

 • Farmacotherapeutisch Kompas

  Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid.

 • Free medical journals

  Wetenschappelijke biomedische tijdschriften die deels vrij toegankelijk zijn.

 • Gapminder

  Statistieken en landeninformatie wereldwijd.

 • GeneCards: human genes, maps, proteins and diseases

  A database of human genes, their products and their involvement in diseases. It offers concise information about the functions of all human genes.

 • GreenFile

  Artikelen over de invloed van de mens op het milieu, o.a. broeikaseffect, vervuiling, duurzame energie en recycling. De databank bevat meer dan 384.000 bibliografische records en ruim 4.700 full text titels.

 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • IMF

  International Monetary Fund.
  Via het tabblad "Publications" vind je o.a. de volgende publicaties in pdf : IMF Country Reports en The World Economic Outlook.

 • International Corporate Sustainability Reporting Site

  Nieuws, resources (handleidingen, tools en artikelen ed.) en duurzaamheidsverslagen van internationale en nationale ondernemingen.

 • Journal Citation Reports (JCR)

  Levert kwantitatieve gegevens over wetenschappelijke tijdschriften, die opgenomen zijn in Web of Science.
  Bevat de Science Edition en de Social Science Edition: samen ruim 11000 wetenschappelijke tijdschriften van meer dan 3300 uitgevers uit 80 landen. Basis voor de kwantitatieve informatie is de relatie tussen citerende en geciteerde tijdschriften. JCR berekent o.a. de zgn. Impact Factor van een tijdschrift.

 • KNMP Kennisbank

  Via de Kennisbank biedt de KNMP apothekers en andere geïnteresseerden toegang tot databronnen als het Informatorium, het FNA en diverse bestanden uit de G-standaard.

 • LexisNexis Academic -> Nexis Uni

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen.
  Vervangen door Nexis Uni

  Handleiding Video
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  LISTA indexeert meer dan 600 Engelstalige tijdschriften, boeken, onderzoeksrapporten en verslagen op het gebied van de informatiewetenschappen en informatiemanagement.

 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • NEN Connect

  Geeft toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA) en alle in Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC, NEN-IEC). Bevat zowel de actuele versies als de vervallen normen.

 • Nexis Uni

  Opvolger van Lexis Nexis Academic.
  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens informatie over bedrijven (Company Dossier).

 • NIST

  Scheikundige database van voornamelijk organische verbindingen, met slechts een klein aantal anorganische verbindingen.

 • Ondernemerswijzer

  Informatie voor de zelfstandig ondernemer : o.a. belastingen, verzekeringen, pensioenen, personeel, bedrijfsvormen en relevante regels en wetswijzigingen. Incusief modelbrieven en formulieren.

 • Overheid.nl

  Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden, waaronder alle wet- en regelgeving

 • PLoS

  Public library of Science. Toegang tot wetenschappelijke open access tijdschriften op het gebied van geneeskunde, biologie, genetica.

 • Protein Data Bank (PDB)

  Eiwitdatabank van the Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB).

 • Pubchem

  Database of chemical structures of small organic molecules and information on their biological activities. Linked with NIH PubMed/Entrez information.

 • Pubmed

  Meer dan 27 miljoen beschrijvingen van biomedische tijdschriftartikelen vanaf 1950.

  Handleiding Video
 • Reaxys

  Database waarmee gezocht kan worden op miljoenen chemische verbindingen, reacties en eigenschappen van chemische stoffen. Bevat data uit ongeveer 400 tijdschriften en een aantal toonaangevende databases op het gebied van chemie.

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract.

  Video
 • Scifinder on the Web

  Om de databank te kunnen gebruiken is eenmalige (gratis) registratie vereist binnen de HU-gebouwen. Gebruik daarvoor deze registratielink.
  Scifinder combineert Chemical Abstracts en Medline. Er kan bovendien gezocht worden op: octrooien, reacties, stoffen, registraties en chemische structuren.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau

  Wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan, gevraagd en ongevraagd, adviezen uitbrengt aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar. Database met publicaties van het SCP vanaf 1997.

 • Spectral Data Base System for Organic Compounds (SDBS)

  Database die met name geschikt is voor het zoeken van spectra van organische moleculen. Ontwikkeld door het japanse National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

 • Springer Journals

  Bevat ruim 1200 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden.

 • SpringerLink collectie Nederlandse tijdschriften

  Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften en naslagwerken. Het betreft voornamelijk tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg.

 • SpringerLink HBO Collectie

  Deze collectie vervangt voor een deel de databanken HBOVoorsprong en PlatformPM. Bevat Nederlandstalige handboeken, tijdschriften en jaarboeken op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

 • Toxnet

  Database op het gebied van toxicologie en gevaarlijke stoffen.

 • United Nations : Statistics Division

  Database van de Verenigde Naties met statistische informatie.

 • UpToDate

  Een evidence-based databank voor artsen en andere gezondheidszorgwerkers. UpToDate beantwoordt klinische vragen, vergroot de klinische kennis en verbetert de patiëntenzorg.
  Let op: voor de vernieuwde UpToDate Anywhere dien je een account aan te maken! Dit kan via 'register now'. Je moet hiervoor op de HU zijn. Daarna kun je er via je account bij. Ook is er een App te downloaden via je app-store, zoek op UpToDate. Om toegang buiten de HU te behouden dien je 1 keer in de 90 dagen op de HU in te loggen.

 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index en Incites Journal and Highly Cited Data.
  Data tot 10 jaar terug.

  Handleiding
 • Wereldbank / The World Bank

  Landeninformatie en statistische info wereldwijd.

 • Wiley Online Library: journals

  Ruim 1500 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden. Een groot deel hiervan is full text beschikbaar.

 • World Factbook, The

  Landeninformatie, samengesteld door de CIA.