Databanken Veiligheid

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • Boom Bestuurskunde

  Tijdschriftenportal van Boom uitgevers met tijdschriften op het gebied van Bestuurskunde. Bevat de tijdschriften Bestuurskunde, Bestuurswetenschappen, Beleid en Maatschappij en Beleidsonderzoek online.

 • Boomportaal Juridisch

  Boomportaal bevat de gehele collectie e-books en e-journals van Boom Uitgevers Den Haag voor de vakgebieden Recht en Criminologie. Inclusief Arbeidsrecht Updates. De e-books zijn voor één gelijktijdige gebruiker toegankelijk en er kunnen geen pagina's geprint worden. De e-journals zijn wel ruim toegankelijk en artikelen zijn printbaar.

 • CBS Statline

  Statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen.

 • Chemexper Chemical Directory (CCD)

  Database met informatie over meer dan 40.000 chemische structuren, Material Safety Data Sheets (MSDS, veiligheidsinformatiebladen) en meer dan 100.000 producten. Gezocht kan worden op registratienummer, structuurformule, scheikundige naam alsook synoniemen en andere fysieke en scheikundige eigenschappen.

 • Chemiekaarten

  Recente en gevalideerde gegevens van bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen. Elke stof heeft een eigen pagina met gegevens zoals identificatie, fysische eigenschappen, symptomen, eerste hulp en transportvoorschriften.

 • Chemspider

  Database voor scheikundige structuren, met zoekopties in tekst en structuur in ruim 28 miljoen structuren uit honderden verschillende bronnen.

 • Company Dashboard

  Bedrijfsrapporten, financiële gegevens, bedrijfsstructuren en marktrapporten. Onderdeel van Nexis Uni, kies Company Dossier uit het Menu.

  Handleiding
 • Company.info

  Company.info bevat bedrijfsinformatie van Nederlandse organisaties (en buitenlandse bedrijven met een Nederlandse vestiging). Deze informatie is onder andere afkomstig van de Kamer van Koophandel en bestaat uit: jaarcijfers, jaarverslagen, adres- en organisatiegegevens, management(structuur), gegevens van belangrijkste concurrenten en meer dan 5000 full-text marktrapporten.

 • CROW online kennismodules

  Toegang tot alle full text publicaties over bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en personenvervoer.

 • Databank Grenswaarden stoffen op de werkplek

  Informatie over de wettelijke grenswaarde van stoffen. Gebaseerd op de herziening van 1-1-2007.

 • Directory of Open Access Books

  Directory van Open Access boeken

 • DOAJ (Directory of open access journals)

  Geeft een overzicht van onder Open Access vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften die de inhoud op kwaliteit controleren.

 • Education Research Complete

  Deze databank bevat full-text toegang tot 1300 tijdschriften op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast bevat de bron samenvattingen van ruim 2200 tijdschriften en ruim 550 fulltext boeken en conferentiepapers.

  Handleiding Video
 • EUR-Lex

  Publicatieblad van de Europese Unie. Omvat actuele teksten van de verdragen, de wetgeving, voorbereidende besluiten en jurisprudentie.

  Video
 • EuroFM

  De Europese vereniging voor Facility Management, met kennis- en onderzoeksportaal.

 • Eurostat

  Europese statistieken gemaakt door Eurostat, statistiekbureau van de Europese Unie.

 • Gapminder

  Statistieken en landeninformatie wereldwijd.

 • GeneCards: human genes, maps, proteins and diseases

  A database of human genes, their products and their involvement in diseases. It offers concise information about the functions of all human genes.

 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • LexisNexis Academic -> Nexis Uni

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen.
  Vervangen door Nexis Uni

  Handleiding Video
 • Management executive base

  Hierin opgenomen de Management tools base. Bevat artikelen en instrumenten uit diverse Kluwer titels op het gebied van management.

  Handleiding
 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • Navigator (voorheen Kluwer Navigator)

  Voor inloggen, kies bij ‘of inloggen via’ (rechterblok) voor ‘WO/HBO’. Klik in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Binnen de HU is het ook mogelijk om in te loggen als anonieme gebruiker, kies dan voor ‘Bibliotheek’. Deze juridische databank bevat wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur. Naast de juridische informatie kun je hier terecht voor de Module Kengetallen en voor alle uitgaven van de Vakstudies voor fiscalisten.

  Handleiding
 • Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

  De databank van het NJI bevat informatie over onderzoek, instrumenten en na- en bijscholing op het gebied van opvoeding en onderwijs. In de databank zijn ook de interventies te vinden die een onafhankelijke commissie heeft erkend als goed onderbouwd of effectief.
  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

 • NEN Connect

  Geeft toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA) en alle in Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC, NEN-IEC). Bevat zowel de actuele versies als de vervallen normen.

 • Nexis Uni

  Opvolger van Lexis Nexis Academic.
  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens informatie over bedrijven (Company Dossier).

 • NIBE.info

  Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. NIBE's basiswerk milieuclassificaties voor bouwproducten bevat per bouwproduct gedetailleerde milieu-, kosten- en gezondheidsgegevens. Docenten en studenten kunnen een gratis account aanmaken.

 • OER Commons

  Materialen, projecten, nieuws over onderwijs, technologie, onderzoek. Lopende programma’s Open onderwijs, zie OER Commons Wiki.

 • OpenDOAR

  Wereldwijde lijst van organisaties die wetenschappelijke open access bronnen opslaan.

 • Overheid.nl

  Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden, waaronder alle wet- en regelgeving

 • Paris

  De online tijdschriftenportal van Uitgeverij Paris: 16 juridische tijdschriften met raakvlakken op het gebied van economie, handel, vastgoed, vervoer, sport, geneeskunde en Europa. Bevat o.a. de tijdschriften Privacy & Informatie en het Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken.

 • Raad van State

  Adviezen en uitspraken van de Raad van State

 • Rechtsorde

  Voor inloggen: Klik in het eerste inlogscherm op de link WO en HBO hier inloggen, in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Dit juridisch informatieportaal biedt toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool een licentie voor heeft (Navigator, Boom Juridische tijdschriften, tijdschriften van uitgeverij Paris, Ars Aequi maandblad, Tijdschrift Computerrecht en enkele Sdu tijdschriften) en tevens tot openbare bronnen met officiële informatie (waaronder overheid.nl, rechtspraak.nl). Alle bronnen zijn in één keer doorzoekbaar.

  Handleiding
 • Rechtspraak.nl

  De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

 • Ruimtelijkeplannen.nl

  Bekijk bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract.

  Video
 • Sdu HSE

  Informatie over veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid. De databank is samengesteld voor en door expert en ervaren Health and Safety Executives.
  Naast de bekende Arbo-Informatiebladen (AI), grenswaarde tools en checklists, is er wet- en regelgeving en jurisprudentie beschikbaar. Het tijdschrift Safety is ook via de databank doorzoekbaar.
  LET OP!: Op verschillende niveaus moet soms eerst op de login knop geklikt worden om daadwerkelijk bij de informatie te komen!

 • Sigma base

  Bevat Handboek voor Integrale Kwaliteitszorg, het handboek Kwaliteit in Praktijk en een archief van het tijdschrift Sigma vanaf 1997.

  Handleiding
 • Staten-Generaal Digitaal

  Alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

 • Toxnet

  Database op het gebied van toxicologie en gevaarlijke stoffen.

 • United Nations : Statistics Division

  Database van de Verenigde Naties met statistische informatie.

 • Vakbase

  De Vakbase is een databank met vakinformatie op het gebied van human resources, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.
  Om thuis gebruik te maken van deze bron moet je eerst op de HU een thuiswerkaccount aanmaken.

  Let op: er zijn wat problemen met de toegang vanaf thuis. Probeer deze link: https://www-vakbase-nl.hu.idm.oclc.org/inloggen?vakmedianet-approve-cookies=1

 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index en Incites Journal and Highly Cited Data.
  Data tot 10 jaar terug.

  Handleiding
 • Wereldbank / The World Bank

  Landeninformatie en statistische info wereldwijd.

 • World Factbook, The

  Landeninformatie, samengesteld door de CIA.