Databanken Recht

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • BJu Tijdschriften

  Meer dan 40 online tijdschriften van Boom Juridische uitgevers, alles full text beschikbaar. Een breed scala aan juridische literatuur, maar ook aanverwante onderwerpen zoals criminaliteit, veiligheid en financiering van ondernemingen.

 • Boomportaal Juridisch

  Boomportaal bevat de gehele collectie e-books en e-journals van Boom Uitgevers Den Haag voor de vakgebieden Recht en Criminologie. Inclusief Arbeidsrecht Updates. De e-books zijn voor één gelijktijdige gebruiker toegankelijk en er kunnen geen pagina's geprint worden. De e-journals zijn wel ruim toegankelijk en artikelen zijn printbaar.

 • CBS Statline

  Statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen.

 • Databank Effectieve Jeugdinterventies

  De databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi bevat 221 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.

 • Databank Effectieve sociale interventies (Movisie)

  Databank van Movisie met gangbare methoden voor interventies bij doelgroepen in de sociale sector.

 • Digitale Grote Almanak

  Digitale Grote Almanak: informatie ontleend aan de praktijk van de sociale raadslieden en het Juridisch Loket.
  Regelingen en Voorzieningen: hier wordt dieper op de onderwerpen ingegaan met wekelijkse updates.
  Sociaal Domein Algemeen: onderwerpen die niet in de andere twee domeinen behandeld worden.

 • EUR-Lex

  Publicatieblad van de Europese Unie. Omvat actuele teksten van de verdragen, de wetgeving, voorbereidende besluiten en jurisprudentie.

  Video
 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • HUDOC

  Jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens

 • InfoCuria

  Jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie

 • Legal Intelligence

  Legal Intelligence is een zoekmachine voor o.a. juristen. Deze zoekmachine maakt het mogelijk Nederlandse en Europese juridische bronnen in een keer te doorzoeken. Selecteer Hogeschool Utrecht, bevestig en log in.

 • LexisNexis Academic -> Nexis Uni

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen.
  Vervangen door Nexis Uni

  Handleiding Video
 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • Navigator (voorheen Kluwer Navigator)

  Voor inloggen, kies bij ‘of inloggen via’ (rechterblok) voor ‘WO/HBO’. Klik in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Binnen de HU is het ook mogelijk om in te loggen als anonieme gebruiker, kies dan voor ‘Bibliotheek’. Deze juridische databank bevat wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur. Naast de juridische informatie kun je hier terecht voor de Module Kengetallen en voor alle uitgaven van de Vakstudies voor fiscalisten.

  Handleiding
 • Nexis Uni

  Opvolger van Lexis Nexis Academic.
  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens informatie over bedrijven (Company Dossier).

 • Overheid.nl

  Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden, waaronder alle wet- en regelgeving

 • Paris

  De online tijdschriftenportal van Uitgeverij Paris: 16 juridische tijdschriften met raakvlakken op het gebied van economie, handel, vastgoed, vervoer, sport, geneeskunde en Europa. Bevat o.a. de tijdschriften Privacy & Informatie en het Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken.

 • Raad van State

  Adviezen en uitspraken van de Raad van State

 • Recht.nl

  Het onderdeel vakliteratuur van deze site bevat inhoudsopgaven van ruim 100 Nederlandse juridische vaktijdschriften en na aanmelding ook samenvattingen (aanmelding is gratis voor HU studenten en medewerkers). Het archief gaat terug tot 2004. Met het zoekveld rechts bovenin kun je circa 450.000 juridische documenten doorzoeken.

 • Rechtsorde

  Voor inloggen: Klik in het eerste inlogscherm op de link WO en HBO hier inloggen, in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Dit juridisch informatieportaal biedt toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool een licentie voor heeft (Navigator, Boom Juridische tijdschriften, tijdschriften van uitgeverij Paris, Ars Aequi maandblad, Tijdschrift Computerrecht en enkele Sdu tijdschriften) en tevens tot openbare bronnen met officiële informatie (waaronder overheid.nl, rechtspraak.nl). Alle bronnen zijn in één keer doorzoekbaar.

  Handleiding
 • Rechtspraak.nl

  De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

 • Ruimtelijkeplannen.nl

  Bekijk bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract.

  Video
 • Staten-Generaal Digitaal

  Alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

 • Via Juridica

  Kennisbank specifiek gericht op de notariële praktijk. Bevat een Fiscaal en Civiel deel. Fiscaal bevat artikelsgewijs commentaar op de notariële belastingwetten, de actuele en historische wettekst, jurisprudentie, parlementaire stukken en beleidsbesluiten. Civiel bevat commentaar op notariële onderdelen uit het BW, de actuele en historische wettekst, jurisprudentie en parlementaire stukken.

  Handleiding
 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index en Incites Journal and Highly Cited Data.
  Data tot 10 jaar terug.

  Handleiding