Databanken Verpleegkundige studies

Op basis van het gekozen vakgebied, zijn de onderstaande databanken gefilterd.
Zie de databankenlijst voor het volledige HU-bibliotheek aanbod.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • Boom Bestuurskunde

  Tijdschriftenportal van Boom uitgevers met tijdschriften op het gebied van Bestuurskunde. Bevat de tijdschriften Bestuurskunde, Bestuurswetenschappen, Beleid en Maatschappij en Beleidsonderzoek online.

 • Boom Tijdschriften

  De online tijdschriftenportal van Boom Uitgevers Amsterdam. Onder andere toegang tot de tijdschriften Les, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Gedrag & Organisatie, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, KWALON en Systeemtherapie.

 • Cancernet

  Informatie over verschillende typen kanker, behandeling, klinische testen, genetica, oorzaken, risicofactoren, voorkoming, testen, etc. Bronnen bevatten o.a. peer-reviewed artikelen van het US nationale kankerinstituut.

 • CBS Statline

  Statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen.

 • CINAHL Plus with Full Text

  Ruim 2,8 miljoen beschrijvingen uit 4600 tijdschriften over verpleegkunde en aanverwante disciplines. Ongeveer 770 tijdschriften hiervan zijn full text toegankelijk.

  Video
 • Clinical Trials

  Biedt actuele informatie om klinische testen te vinden, voor een grote hoeveelheid ziekten. Klinisch testen en onderzoek maakt gebruik van vrijwillige proefpersonen om specifieke gezondheidsvragen te beantwoorden. Interventie testen laten zien of experimentele behandelingen of nieuwe toepassingen van bekende therapieën veilig en effectief zijn in gecontroleerde omgevingen. Observatie testen onderzoeken gezondheidsproblemen in grote groepen mensen of mensen in alledaagse omgevingen.

 • Cochrane Library

  Ruim een half miljoen beschrijvingen van evidence voor besluitvorming in de gezondheidszorg.Van ruim 5000 Cochrane reviews is de volledige tekst beschikbaar.
  Klik op Advanced Search om te beginnen met zoeken.

 • Communication and mass media

  Selectie van peer-reviewed artikelen op het gebied van communicatie, journalistiek en massamedia.

 • DART-Europe

  DART staat voor Digital Archive of Research Theses. Via DART-Europe kunnen onderzoekers en andere belangstellenden op eenvoudige wijze online zoeken naar proefschriften die bij Europese universiteiten zijn verschenen.
  Toegang tot ruim 360.000 dissertaties van meer dan 500 Europese universiteiten.

 • DigiBib.Jeugd

  Goed toegankelijke digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleidsrapporten en onderzoeksrapporten. Ook (school)maatschappelijk werk, kraamzorg e.d. komen aan de orde. Goede start voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Jeugd bevat momenteel ongeveer 6000 (digitale) documenten. Er kan hier gezocht worden m.b.v. titel, trefwoord, full-tekst, jaartal etc. of combinaties hiervan (en met EN/OF). Elk document kan gedownload worden.

 • DigiBib.Zorg

  Goed toegankelijke digitale bibliotheek voor professionals en studenten verpleging, verzorging en thuiszorg, welzijn en sociale dienstverlening. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleidsrapporten en onderzoeksrapporten. Welzijn, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en aanpalende gebieden (palliatieve zorg, wmo etc.) komen ook aan de orde. Goede start voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Zorg bevat momenteel ongeveer 50000 (digitale) documenten. Er kan hier gezocht worden m.b.v. titel, trefwoord, full-tekst, jaartal etc. of combinaties hiervan (en met EN/OF). Elk document kan gedownload worden.

 • Digitale Grote Almanak

  Deze link leidt naar ‘Inzicht Sociaal domein’, waarin als vanouds de Digitale Grote Almanak is opgenomen met praktische basisinformatie, ontleend aan de praktijk van de sociale raadslieden en het Juridisch Loket. Het product biedt ook toegang tot Regelingen en Voorzieningen, waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan en met wekelijkse updates. Het onderdeel Sociaal Domein Algemeen bevat onderwerpen die niet in de andere twee domeinen behandeld worden.

 • DOAJ (Directory of open access journals)

  Geeft een overzicht van onder Open Access vrij toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften die de inhoud op kwaliteit controleren.

 • ERIC

  Literatuurverwijzingen vanaf 1966 met full text documenten vanaf 1993 uit meer dan 1000 tijdschriften over onderwijszaken.

  Handleiding Video
 • Farmacotherapeutisch Kompas

  Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid.

 • Free medical journals

  Wetenschappelijke biomedische tijdschriften die deels vrij toegankelijk zijn.

 • Gezondheidsteksten

  Deze teksten van Stimulansz willen duidelijke, betrouwbare informatie bieden over gezondheid, het menselijk lichaam, ziekten en handicaps en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
  De teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands.

 • HBO Kennisbank

  Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en een aantal andere Nederlandse hogescholen.

 • I-database

  Interventiedatabase van het loketgezondleven.nl (RIVM) met actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Zoeken kan op op diverse criteria zoals doelgroep, setting of thema.

 • International Pharmaceutical Abstracts (IPA)

  Informatie uit 750 farmaceutische-, en medische tijdschriften wereldwijd vanaf 1970.

 • Invert

  Beschrijvingen van artikelen die vanaf 1996 in zo'n 50 Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften zijn verschenen.

 • Joanna Briggs Institute EBP Database

  Evidence-based materiaal op het gebied van de gezondheidszorg, geschikt voor toepassing in de praktijk. Ruim 3000 publicaties onderverdeeld in 7 publicatietypen: Evidence Based Recommended Practices, Evidence Summaries, Best Practice Information Sheets, Systematic Reviews, Consumer Information Sheets, Systematic Review Protocols en Technical Reports.

 • Journal Citation Reports (JCR)

  Levert kwantitatieve gegevens over wetenschappelijke tijdschriften, die opgenomen zijn in Web of Science.
  Bevat de Science Edition en de Social Science Edition: samen ruim 11000 wetenschappelijke tijdschriften van meer dan 3300 uitgevers uit 80 landen. Basis voor de kwantitatieve informatie is de relatie tussen citerende en geciteerde tijdschriften. JCR berekent o.a. de zgn. Impact Factor van een tijdschrift.

 • Kennisbank BMH

  Kennisbank voor de bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Bevat verplichte literatuur en verwijzingen naar naslagwerken en interessante links.

 • KNMP Kennisbank

  Via de Kennisbank biedt de KNMP apothekers en andere geïnteresseerden toegang tot databronnen als het Informatorium, het FNA en diverse bestanden uit de G-standaard.

 • LexisNexis Academic

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens Company Dashboard.
  NB!: LexisNexis werkt het beste met Internet Explorer.

  Handleiding Video
 • Management executive base

  Hierin opgenomen de Management tools base. Bevat artikelen en instrumenten uit diverse Kluwer titels op het gebied van management.

  Handleiding
 • Marketline Advantage

  Database met profielen van ruim 30.000 bedrijven, ruim 3.500 bedrijfstakken en 110 landen. Verder bevat de database statistieken met macro/socio-economische en demografische gegevens van meer dan 215 landen, bedrijfsgerichte case studies en artikelen, marktgegevens (grootte, segmentatie en voorspellingen), SWOT-analyses, PESTLE-analyses. Gegevens zijn, afhankelijk van het documenttype, te downloaden als PDF, Excel, Word of Powerpoint formaat.

  Handleiding
 • NARCIS

  Bevat samenvattingen en (open access) publicaties van alle Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen, de KNAW en NWO. Daarbij ook open access proefschriften van alle Nederlandse universiteiten.

 • Navigator (voorheen Kluwer Navigator)

  Voor inloggen, kies: Login voor WO/HBO, klik in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Binnen de HU is het mogelijk om als gast in te loggen; kies in dat geval voor: alternatieve login, geen account, inloggen via bibliotheek. Deze juridische databank bevat wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur. Naast de juridische informatie kun je hier terecht voor de Module Kengetallen en voor alle uitgaven van de Vakstudies voor fiscalisten.

  Handleiding
 • NEN Connect

  Geeft toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA) en alle in Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC, NEN-IEC). Bevat zowel de actuele versies als de vervallen normen.

 • OpenDOAR

  Wereldwijde lijst van organisaties die wetenschappelijke open access bronnen opslaan.

 • PEDro

  Bibliografische gegevens en samenvattingen van rct's, systematische reviews en evidence-based richtlijnen binnen het vakgebied fysiotherapie.
  Is een full text artikel via PEDro niet beschikbaar, gebruik de A tot Z tijdschriftenlijst.

 • PLoS

  Public library of Science. Toegang tot wetenschappelijke open access tijdschriften op het gebied van geneeskunde, biologie, genetica.

 • Pubmed

  Meer dan 27 miljoen beschrijvingen van biomedische tijdschriftartikelen vanaf 1950.

  Handleiding Video
 • Rechtspraak.nl

  De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract. Kies 'advanced search' en dan onder 'Refine your search' kies 'Subscribed publications' om alleen te zoeken in de publicaties waar de HU toegang toe heeft.

  Video
 • Springer Journals

  Bevat ruim 1200 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden.

 • SpringerLink collectie Nederlandse tijdschriften

  Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften en naslagwerken. Het betreft voornamelijk tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg.

 • SpringerLink HBO Collectie

  Deze collectie vervangt voor een deel de databanken HBOVoorsprong en PlatformPM. Bevat Nederlandstalige handboeken, tijdschriften en jaarboeken op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

 • Trip Database

  Vrij toegankelijke metasearch site voor een grote hoeveelheid evidence bronnen, zoals clinical evidence, systematic reviews en richtlijnen.
  De resultaten worden gesorteerd op type onderzoek.
  Ook is er veel ander materiaal te vinden, zoals video’s, onderwijsmateriaal, patientenvoorlichting en nieuwsberichten.

 • UpToDate

  Een evidence-based databank voor artsen en andere gezondheidszorgwerkers. UpToDate beantwoordt klinische vragen, vergroot de klinische kennis en verbetert de patiëntenzorg.
  Let op: voor de vernieuwde UpToDate Anywhere dien je een account aan te maken! Dit kan via 'register now'. Je moet hiervoor op de HU zijn. Daarna kun je er via je account bij. Ook is er een App te downloaden via je app-store, zoek op UpToDate. Om toegang buiten de HU te behouden dien je 1 keer in de 90 dagen op de HU in te loggen.

 • Vakbase

  De Vakbase is een databank met vakinformatie op het gebied van human resources, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.
  Naslagwerken waaronder Arboprof, Handboek Arbeidsomstandighedenwetgeving, Handboek HRM in de praktijk en Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement, zijn in deze databank opgenomen.

 • Visible Body

  De anatomische atlas Visible Body Premium omvat een uitgebreide anatomische atlas. De HU heeft toegang tot de modules Human Anatomy Atlas, Physiology Animations, Muscle Premium, Skeleton Premium and Heart & Circulatory Premium.
  De eerste keer dat je Visible Body gebruikt moet je op de HU zijn. Ook het installeren van de App op je tablet of smartphone moet op de HU gebeuren. Ga hiervoor naar Ovid. Dan krijg je de keuze voor het downloaden van de App in de App Store of bij Google Play. Let op: de App neemt flink wat ruimte in. Je kunt het nu ook thuis gebruiken. Het is wel noodzakelijk om 1 keer in de 30 dagen het programma op de HU te gebruiken.

 • Volksgezondheid en Zorg

  Onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. De site wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van VWS. De sites Zorgkompas en Zorgatlas zijn in deze site opgenomen.

 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version (vanaf 1945-heden), Social Sciences Citation Index (vanaf 1956-heden) en Arts and Humanities Citation Index (vanaf 1975-heden).

  Handleiding
 • Wiley Online Library: journals

  Ruim 1500 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden. Een groot deel hiervan is full text beschikbaar.

 • Xpert Sociale Zaken

  Alleen toegang binnen FG, FMR, FMR/CT en HUA
  Voorzieningen en organisaties op het terrein van hulp aan jeugdigen.
  (Voorheen Databank Hulpverlening Jeugdigen.)