Repositories

In 2009 ondertekende de Vereniging Hogescholen de 'Berlin Declaration on Open Access'. Daarmee committeren de hogescholen zich aan de doelstelling onderzoeksoutput kosteloos beschikbaar te stellen voor de samenleving.

re·pos·i·to·ry: bewaarplaats, opslagplaats, bron of centrum van informatie.

Een schat aan kennis

Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen afstudeerscripties, onderzoeken, publicaties en artikelen. Om al deze kennis niet verloren te laten gaan is in 2006 op initiatief van het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) in Nederland, de HBO Kennisbank tot stand gekomen. De HBO Kennisbank wordt mogelijk gemaakt door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek.

Gratis toegankelijk

Om kennisproducten voor iedereen gratis toegankelijk te maken via de HBO Kennisbank heeft de hogeschool een repository nodig. Een repository is een database voor de opslag van documenten en hun metadata (titel, auteur, jaartal, samenvatting etc.). Hogeschool Utrecht maakt gebruik van de repositorydienst Sharekit van SURF, en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer daarvan. Met Sharekit is de hogeschool automatisch aangesloten op de HBO Kennisbank. De HBO Kennisbank toont de metadata van de kennisproducten en verwijst door naar de full text publicaties in de repositories van de deelnemende hogescholen.

Contactpersoon: Sietske Douna 
Contactpersoon uploadsite Sharekit: Appie Bieze