Impactfactor en citaties

De impactfactor is een maat om het relatieve aanzien (het belang) van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor.

Science Citation Index

Met JCR (Journal Citation Reports) kunnen wetenschappelijke tijdschriften vergeleken en beoordeeld worden op basis van gegevens over de relatie tussen citerende en geciteerde tijdschriften. JCR berekent o.a. de zgn. Impact Factor van een tijdschrift.
JCR levert kwantitatieve gegevens over wetenschappelijke tijdschriften, die opgenomen zijn in Web of Science.
JCR bevat een Science Edition en een Social Science Edition met samen ruim 7500 wetenschappelijke tijdschriften van meer dan 3300 uitgevers uit 60 landen.

Google Scholar Metrics

Google Scholar Metrics biedt een eenvoudige manier om snel een indruk te krijgen van de zichtbaarheid en invloed van recente artikelen in wetenschappelijke publicaties.

SCImago and Country Rank

De portal SCImago Journal & Country Rank (SJR) bevat wetenschappelijke indicatoren van tijdschriften, verkregen uit de informatie uit de Scopus® databank (Elsevier bv).

Altmetrics

Altmetrics is een verzamelnaam voor citaties buiten de gebruikelijke wetenschappelijke kringen. Denk aan vermeldingen op social media als twitter, facebook of in tools als Mendeley. Je herkent altmetrics vaak aan plaatjes zoals deze (uit Lucas):
altmetrics