Projectmanagement

Deze pagina bevat allerlei informatie omtrent projectmanagement van onderzoeksprojecten. Dit loopt uiteen van formats en voorbeelden tot gegevens van contactpersonen.
De informatie is met name relevant voor projectleiders van onderzoeksprojecten.
De pagina wordt nog verder aangevuld.

Contracten/overeenkomsten

 

Verklaringen (documenten alleen intern toegankelijk)

 

Urenverantwoording (documenten alleen intern toegankelijk)

 

Projectplan/Projectvoorstel/Plan van aanpak (documenten alleen intern toegankelijk)

 • Diverse voorbeelddocumenten volgen

 

Rollen/taken (documenten alleen intern toegankelijk)

 

Digitaal projectmanagement (nog niet op de site)

 • Folderarchitectuur voor projectdossier
 • Archiveren:
  • Bewaartermijnen per type document
  • Advies over waar en hoe onderzoeksdata te archiveren
  • Advies over waar en hoe administratieve informatie van onderzoeksprojecten te archiveren

 

Data verkrijgen, bewerken, verwerken, delen, opslaan en archiveren

 

Publiceren

 

Subsidieadvies/ondersteuning bij subsidieaanvraag

 

Software

 

Publiciteit, communicatie en media

 • Voor het organiseren van events voor of rondom onderzoek, het maken van filmpjes of persberichten, neem contact op met: corporatecommunicatie@hu.nl
  askM&C