Wettelijke kaders omgang met onderzoeksdata

Wettelijke en andere kaders voor omgang met onderzoeksdata

 

Een van de aandachtspunten binnen het project is privacy. Prof. dr. Ellen Gerrits, lector logopedie: participatie door communicatie, vertelt in dit filmpje over de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO) en de Medisch Ethische Screeningscommissie binnen het gezondheidsdomein. Wat kunnen we ethisch gezien van proefpersonen vragen en hoe leggen we deze data zo vast dat ze niet te traceren zijn naar de individuele mensen? De medisch ethische screeningscommissie kan je hiermee helpen.

 

Met welke wet- en regelgeving en afspraken dienen (docent)onderzoekers en studenten rekening te houden bij het verzamelen, opslaan, delen en archiveren van onderzoeksdata?
Voor deze teksten is input gebruikt uit de notitie Onderzoeksdatabeleid Hanzehogeschool Groningen (2015) en de website van de RVO.

Gedragscode Praktijkgericht onderzoek in het hbo
Berlin Declaration on Open Access
Databankenrecht
Auteursrecht
Bewaartermijnen
Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)