Wettelijke kaders omgang met onderzoeksdata

Wettelijke en andere kaders voor omgang met onderzoeksdata

Met welke wet- en regelgeving en afspraken dienen (docent)onderzoekers en studenten rekening te houden bij het verzamelen, opslaan, delen en archiveren van onderzoeksdata?
Voor deze teksten is input gebruikt uit de notitie Onderzoeksdatabeleid Hanzehogeschool Groningen (2015) en de website van de RVO.

Gedragscode Praktijkgericht onderzoek in het hbo
Berlin Declaration on Open Access
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Databankenrecht
Auteursrecht
Bewaartermijnen
Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten