Voorafgaand aan het onderzoek

Voor je begint met je onderzoek is het aan te raden om te bedenken hoe je om wil gaan met je onderzoeksdata. Het is aan te raden om een datamanagementplan op te stellen. Een datamanagementplan helpt om bewuste en consistente beslissingen te nemen over je onderzoeksdata. In een latere fase van het onderzoek kan dit tijd besparen. Bovendien vragen steeds meer subsidieverstrekkers om zo'n plan.

Datamanagementplan

Door het opstellen van een datamanagementplan (DMP) maak je als onderzoeker de voorwaarden voor goed datamanagement. In een DMP beschrijf je welke data je tijdens het onderzoek gaat verzamelen, hoe je deze data tijdens het onderzoek bewaart en wat er met de data na afloop van het onderzoeksproject gebeurt. Tijdens het opstellen van een datamanagementplan besteed je aandacht aan alle aspecten die te maken hebben met het beheer van de onderzoeksdata. Door dit in een vroeg stadium te doen, verklein je de kans op verrassingen.
 
In een datamanagementplan beantwoord je vragen als:

 • Welke data ga je verzamelen? Wat voor type data of welke bestandsformaten en wat kan de omvang worden van deze data?
 • Waar en hoe ga je deze data opslaan? Hoe zorg je voor back-ups?
 • Hoe ga je je data organiseren en beschrijven?
 • Wie krijgt toegang tot die data en hoe beheer je die toegang?
 • Wat wordt na afloop van het project gearchiveerd? Waar en voor hoe lang?
 • Komen de gearchiveerde data beschikbaar voor anderen?
 • Wie is de eigenaar van uw data? Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
 • (Hoe) is voorzien in de middelen die nodig zijn om dit plan uit te voeren?

Een datamanagementplan is een levend document. Het is mogelijk dat je bepaalde vragen in eerste instantie niet of alleen op hoofdlijnen kunt beantwoorden. Ook kan het in de praktijk nodig blijken om zaken anders te regelen dan je  aanvankelijk van plan was. Je kunt je plan altijd aanvullen of wijzigen.

Je kunt templates voor een datamanagementplan vinden bij NWO4TU.ResearchData of DANS.

Tijdens je onderzoek ga je veel data verzamelen en heb je misschien specifieke wensen over ICT faciliteiten. Samen met een informatiespecialist/datasupporter kan je je verzoeken inventariseren en doorgeven aan HU ICT over: 

 • local admin rechten op laptop/desktop verkrijgen
 • aanvragen opslagruimte op G schijf
 • aanvragen HU-Netwerkruimte speciaal voor onderzoek
 • aanvragen teamsite in sharepoint
 • externen toegang geven tot teamsite in sharepoint
 • aanvragen van software
 • aanvragen van licenties

Wat kun je doen tijdens het onderzoek?