Begrippenlijst

Datamanagement, wat is dat?

De laatste jaren staan openheid en verifieerbaarheid van onderzoek volop in de belangstelling. Subsidiegevers eisen steeds vaker een datamangementplan waarin bijvoorbeeld staat wat er met onderzoeksdata gebeurt na afloop van een onderzoek. Naast het al bekende Open Access publiceren van wetenschappelijke artikelen zien we ook steeds meer dat onderzoekers hun onderzoeksdata (eventueel na anonimisatie) beschikbaar stellen voor andere onderzoekers in een zogeheten repository. Andere onderzoekers kunnen zo voortbouwen op eerder werk. Daarmee verhogen ze natuurlijk ook de wetenschappelijke status van de oorspronkelijke data en onderzoekers.

Enkele begrippen

 • CRIS (Current Research Information System): online systeem waarin je administrativia (zoals subsidieaanvragen) rond je onderzoek opslaat. Niet te verwarren met een VRE.
 • Dataformat: bestandstype van je data, bvb Word, excel, SPSS, .sql, .pdf. Lange termijnopslag (20 jaar) vereist andere bestandstypes dan data die maar een paar jaar bewaard hoeven te worden.
 • Dataparagraaf: een eerste versie van een datamanagementplan. Steeds vaker vereist door subsidiegevers.
 • Datamanagementplan (DMP): een plan dat beschrijft hoe in de loop van het onderzoek met data omgegaan wordt. Denk o.a. aan de volgende aspecten: hoe data verzameld, bewerkt en opgeslagen wordt, hoeveel data in welke bestandsformaten er verzameld zal worden, welke privacy- en beveiligingsaspecten meespelen, metadata, beschikbaarheid na afloop. Een DMP is een levend document dat in de loop van het onderzoek aangepast wordt aan nieuwe inzichten. De bibliotheek kan je helpen bij het maken van een DMP.
 • DOI: Digital Object Identifier. Een manier om wetenchappelijke data of artikelen voor lange termijn beschikbaar te houden. Links op websites veranderen constant waardoor je informatie niet meer terug kan vinden, een DOI is speciaal bedoeld om dergelijk verlies tegen te gaan.
 • Metadata: data over data. Denk aan informatie over auteur(s), creatiedatum, locatiegegevens (GIS), trefwoorden.
 • Onderzoeksdata: data in de breedste zin van het woord, hieronder vallen niet de subsidieaanvragen en andere administrativia, maar wel bvb ingevulde vragenlijsten, foto's, meetgegevens, codeboeken, SPSS documenten, labjournaals en beschrijvingen van bewerkingen die op ruwe data losgelaten zijn.
 • Open data: data die zonder restricties -zoals copyright- gebruikt mag worden. Soms voorzien van een speciale Creative Commons licentie (CC0).
 • Repository: archief voor data. Een archief met lange termijn garanties voor beschikbaarheid is een Data-archief. In Nederland is DANS de bekendste opslagplek voor wetenschappelijke data. Data kan zonder resticties geplaatst worden (open data) of met restricties zoals een embargo (handig als je publicatie nog in peer-review zit) of achter slot en grendel (als data niet te anonimiseren is en alleen beschikbaar mag zijn na speciale aanvraag).
 • VRE (Virtual Research Environment): een online omgeving waarin je samen kunt werken aan onderzoek en data. Discussieplaats, opslagplek voor bewerkte en archief voor ruwe data. Niet te verwarren met een CRIS.
 • Bibliotheek: waar je moet zijn als je verdere vragen hebt.
  Zelfstudie meer je ding? http://datasupport.researchdata.nl