APA Bronvermelding

APA: Citeren en parafraseren

Bij je onderzoek en bij elk werkstuk dat je in je bachelor- of masteropleiding schrijft, zul je bronnen raadplegen. De gebruikte bronnen moeten op de juiste wijze worden verwerkt in je tekst.

Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Deze APA-richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd.

Met ingang van studiejaar 2017/2018 hanteert de HU Bibliotheek de richtlijnen uit de landelijke publicatie voor het HBO: De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. Onlangs verscheen hiervan de tweede druk.
Deze publicatie is een initiatief van meerdere hogescholen en kwam tot stand in samenwerking met SURF en met toestemming van de American Psychological Association (APA).

Meer informatie:
Bij veelvuldig citeren en parafraseren, kan het handig zijn het programma RefWorks te gebruiken.
De Hogeschool Utrecht heeft een licentie en RefWorks is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten.

Zie de pagina Reference tools voor een handleiding en contactpersonen.

Een andere optie is de APA-functie in Word. Een handleiding vind je hier.

Scriptie publiceren?

Upload je scriptie naar de HBO Kennisbank.

HBO Kennisbank

Online Tijdschriften

A-Z lijst