Google Scholar

Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar wetenschappelijke artikelen, proefschriften en boeken. Via de instellingen van Google Scholar kun je de directe toegang realiseren tot een groot deel van het digitale bezit van de HU. Wil je tips voor het zoeken met Google, lees dan Google Hulp bij Zoeken.