Databanken

Let op: dit is een selectie van alle databanken die ook thuis toegankelijk zijn. Bekijk de volledige lijst en gebruik de filtermogelijkheden om de lijst in te perken.

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academia

  Academia biedt online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland. Het materiaal komt uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en wordt dagelijks aangevuld met recent materiaal van de publieke omroep. Dit is een blijvende collectie. Binnen de HU kun je films automatisch bekijken. Vanaf thuis log je hiervoor eerst in met je HU-account. Wil je films bewaren en/of dossiers of montages maken? Klik dan op "Mijn werkplek" en log aanvullend in met je HU-account onder de optie "Inloggen met SURFconext".

  Handleiding
 • Academic Search Premier

  3600 wetenschappelijke tijdschriften full text beschikbaar. 8100 tijdschriften met samenvattingen van artikelen.

  Handleiding Video
 • ACM Digital Library

  Databank met citaties, abstracts en de volledige tekst van de artikelen gepubliceerd door de Association of Computing Machinery. Met uitzondering van de conference proceedings.

 • AIS eLibrary

  AIS electronic library bevat artikelen en conferentiebijdragen op het gebied van informatiesystemen en informatica.

 • Beheer en onderhoudkosten

  Kostengegevens voor beheer en onderhoud van vastgoed op bouwkundig, installatietechnisch, facilitair en civieltechnisch gebied.

 • BJu Tijdschriften

  Meer dan 30 online tijdschriften van Boom Juridische uitgevers, alles full text beschikbaar. Een breed scala aan juridische literatuur, maar ook aanverwante onderwerpen zoals criminaliteit, veiligheid en financiering van ondernemingen.

 • Boom Bestuurskunde

  Tijdschriftenportal van Boom uitgevers met tijdschriften op het gebied van Bestuurskunde. Bevat de tijdschriften Bestuurskunde, Bestuurswetenschappen, Beleid en Maatschappij en Beleidsonderzoek online.

 • Boom Tijdschriften

  De online tijdschriftenportal van Boom Uitgevers Amsterdam. Onder andere toegang tot de tijdschriften Les, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Gedrag & Organisatie, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, KWALON en Systeemtherapie.

 • Bouwformatie - Bouwkosten online (Archidat)

  Databank met bouwnieuws, bouwkosten (woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, verbouw, schilderwerk en civiele techniek), bouwdetails (woningbouw, woongebouwen, renovatie & verbouw en utiliteitsbouw) en architectuur.

 • Bouwkosten (Vakmedianet)

  Geeft toegang tot kostenkengetallen, prijzen, normen en tarieven, projectanalyses, indexcijfers en prognoses.

 • BrisWarenhuis

  Informatie rondom Het Bouwbesluit met wetten, besluiten en regelingen. CUR rapporten en publicaties zijn opgenomen voor zover digitaal beschikbaar.
  Kijk voor de normen in NEN Connect en voor de SBR publicaties in SBRCURnet.
  Om de databank te kunnen gebruiken is een gratis KennisID (profiel) vereist. Deze is eenvoudig aan te maken met je HU-emailadres via de knop "Maak een profiel aan" en de stappen te volgen.
  Meer informatie.

 • Business Source Elite

  Bevat full text artikelen van bijna 1.100 en samenvattingen van meer dan 1.750 internationale tijdschriften op het gebied van financiën, economie en management. Tevens bedrijfsprofielen van de 10.000 grootste bedrijven uit de wereld.

  Handleiding
 • Chemiekaarten

  Recente en gevalideerde gegevens van bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen. Elke stof heeft een eigen pagina met gegevens zoals identificatie, fysische eigenschappen, symptomen, eerste hulp en transportvoorschriften.

  Handleiding
 • Chemische feitelijkheden

  Eenvoudige beschrijvingen van complexe chemische onderwerpen. Elk artikel behandelt een actueel chemisch onderwerp.

 • CINAHL Plus with Full Text

  Ruim 2,8 miljoen beschrijvingen uit 4600 tijdschriften over verpleegkunde en aanverwante disciplines. Ongeveer 770 tijdschriften hiervan zijn full text toegankelijk.

  Video
 • Cochrane Library

  Ruim een half miljoen beschrijvingen van evidence voor besluitvorming in de gezondheidszorg.Van ruim 5000 Cochrane reviews is de volledige tekst beschikbaar.
  Klik op Advanced Search om te beginnen met zoeken.

 • Communicatie Intelligence Database

  Vakkennis voor communicatieprofessionals: (wetenschappelijk) onderzoek, relevante cijfers, how-to artikelen, checklists en actuele case studies. Zowel nationaal als internationaal.

 • Communication and mass media

  Selectie van peer-reviewed artikelen op het gebied van communicatie, journalistiek en massamedia.

 • Company Dashboard

  Bedrijfsrapporten, financiële gegevens, bedrijfsstructuren en marktrapporten.

  Handleiding
 • Company.info

  Company.info bevat bedrijfsinformatie van Nederlandse organisaties (en buitenlandse bedrijven met een Nederlandse vestiging). Deze informatie is onder andere afkomstig van de Kamer van Koophandel en bestaat uit: jaarcijfers, jaarverslagen, adres- en organisatiegegevens, management(structuur), gegevens van belangrijkste concurrenten en meer dan 5000 full-text marktrapporten.

 • COTAN Documentatie

  Online COTAN Documentatie biedt toegang tot beschrijvingen en beoordelingen van psychodiagnostische instrumenten door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 • CROW online kennismodules

  Toegang tot alle full text publicaties over bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en personenvervoer.

 • Dentistry & Oral Sciences

  Deze databank bevat 340 tijdschriften op het gebied van tandheelkunde en mondzorg. Daarvan zijn ongeveer 250 tijdschriften full text toegankelijk. Een goede start voor onderzoekers en studenten in de mondzorg.

 • DigiBib.Jeugd

  Goed toegankelijke digitale bibliotheek voor professionals en studenten jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening/pedagogiek en opvoedkundige disciplines. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleidsrapporten en onderzoeksrapporten. Ook (school)maatschappelijk werk, kraamzorg e.d. komen aan de orde. Goede start voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Jeugd bevat momenteel ongeveer 6000 (digitale) documenten. Er kan hier gezocht worden m.b.v. titel, trefwoord, full-tekst, jaartal etc. of combinaties hiervan (en met EN/OF). Elk document kan gedownload worden.

 • DigiBib.Zorg

  Goed toegankelijke digitale bibliotheek voor professionals en studenten verpleging, verzorging en thuiszorg, welzijn en sociale dienstverlening. De documenten lopen uiteen van praktische protocollen tot beleidsrapporten en onderzoeksrapporten. Welzijn, maatschappelijk werk, sociale wijkteams en aanpalende gebieden (palliatieve zorg, wmo etc.) komen ook aan de orde. Goede start voor een eerste oriëntatie of een onderzoek. DigiBib.Zorg bevat momenteel ongeveer 50000 (digitale) documenten. Er kan hier gezocht worden m.b.v. titel, trefwoord, full-tekst, jaartal etc. of combinaties hiervan (en met EN/OF). Elk document kan gedownload worden.

 • Digitale Grote Almanak

  Deze link leidt naar ‘Inzicht Sociaal domein’, waarin als vanouds de Digitale Grote Almanak is opgenomen met praktische basisinformatie, ontleend aan de praktijk van de sociale raadslieden en het Juridisch Loket. Het product biedt ook toegang tot Regelingen en Voorzieningen, waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan en met wekelijkse updates. Het onderdeel Sociaal Domein Algemeen bevat onderwerpen die niet in de andere twee domeinen behandeld worden.

 • DramaOnline

  Platform om dramalessen voor te bereiden en op te slaan.
  Klik op de knop Inloggen met SurfConext.

 • Education Research Complete

  Deze databank bevat full-text toegang tot 1300 en samenvattingen van ruim 2200 internationale tijdschriften op het gebied van onderwijs en onderzoek. Tevens bevat deze databank ruim 550 fulltext boeken en conferentiepapers.

  Handleiding Video
 • Emerald Insight

  Toegang tot diverse online tijdschriften op verschillende vakgebieden waaronder: business, (higher) education, pedagogy, engineering, information & knowledge management, facility management, operations & logistics, quality management en marketing

 • Energie+

  Kennisplatform Energie+ over locale duurzame energie (dossiers: productie, regelgeving, financiering, organisatie en communicatie). Incl. alle artikelen van het tijdschrift Energie+ vanaf 2005 in het online archief.

 • ERIC

  Literatuurverwijzingen vanaf 1966 met full text documenten vanaf 1993 uit meer dan 1000 tijdschriften over onderwijszaken.

  Handleiding Video
 • ESB : vakblad voor economen

  Wie wil begrijpen hoe de economie in elkaar steekt, vindt in ESB de ideale informatiebron. ESB biedt inzicht in markten en argumenten voor beleid.
  De kern van ESB bestaat uit artikelen die worden geschreven door externe auteurs, op basis van gedegen onderzoek.

 • Factomedia base

  Meer dan 3000 artikelen op het gebied van inkoop- en facilitymanagement.

  Handleiding
 • Finance & Control base

  Meer dan 2.000 artikelen afkomstig uit 10 losbladige handboeken op het gebied van financieel management en administratie en artikelen uit het vaktijdschrift Finance & Control.

  Handleiding
 • Gartner

  Publicaties over onderzoek naar en analyse van trends en ontwikkelingen in de IT en telecommunicatie. Via de optie "Explore" kan je hype cycles en magic quadrants bekijken. Let op: door in te loggen geef je Gartner je HU email adres.

  Handleiding
 • Gezondheidsteksten

  Deze teksten van Stimulansz willen duidelijke, betrouwbare informatie bieden over gezondheid, het menselijk lichaam, ziekten en handicaps en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
  De teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands.

 • GreenFile

  Databank met artikelen over de invloed van de mens op het milieu, o.a. broeikaseffect, vervuiling, duurzame energie en recycling. De databank bevat meer dan 384.000 bibliografische records en ruim 4.700 full text titels.
  GreenFile wordt niet standaard doorzocht door HUGO. In HUGO is dit via 'Geavanceerd zoeken' aan te passen.

 • GWW Kosten

  Kostengegevens voor het berekenen van werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw. Geeft toegang tot kostenkengetallen, prijzen, normen en tarieven, projectanalyses, indexcijfers en prognoses.

 • Inct Kennisbank

  Kennisbank behorend bij ‘Inct.magazine’ platform voor uitgeefexperts en het digitale tijdschrift “Trends & topics”. In de kennisbank staan korte, praktische artikelen en dossiers over specifieke onderwerpen zoals het verrijken van publicaties, contentmarketing, gebruik van social media, beeld, infographics, webcontent schrijven, auteursrecht, journalistieke platforms etc. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een vraag aan experts te stellen.
  De kennisbank is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met het maken van tijdschriften en andere publicaties.

 • International Pharmaceutical Abstracts (IPA)

  Informatie uit 750 farmaceutische-, en medische tijdschriften wereldwijd vanaf 1970.

 • Invert

  Beschrijvingen van artikelen die vanaf 1996 in zo'n 50 Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften zijn verschenen.

 • ISSO-Kennisbank

  Bevat de digitale versie van de ISSO-publicaties, BRL, Handboeken en Kleintjes waarvoor de HU een licentie heeft. ISSO maakt kennisdocumenten voor diverse beroepen in de installatiesector en de bouw.
  Om de databank te kunnen gebruiken is een gratis KennisID (profiel) vereist. Deze is eenvoudig aan te maken met je HU-emailadres via de knop "Maak een profiel aan" en de stappen te volgen.
  Meer informatie.

 • Joanna Briggs Institute EBP Database

  Evidence-based materiaal op het gebied van de gezondheidszorg, geschikt voor toepassing in de praktijk. Ruim 3000 publicaties onderverdeeld in 7 publicatietypen: Evidence Based Recommended Practices, Evidence Summaries, Best Practice Information Sheets, Systematic Reviews, Consumer Information Sheets, Systematic Review Protocols en Technical Reports.

 • Journal Citation Reports (JCR)

  Levert kwantitatieve gegevens over wetenschappelijke tijdschriften, die opgenomen zijn in Web of Science.
  Bevat de Science Edition en de Social Science Edition: samen ruim 11000 wetenschappelijke tijdschriften van meer dan 3300 uitgevers uit 80 landen. Basis voor de kwantitatieve informatie is de relatie tussen citerende en geciteerde tijdschriften. JCR berekent o.a. de zgn. Impact Factor van een tijdschrift.

 • Kennisbank BMH

  Kennisbank voor de bacheloropleiding Medische Hulpverlening. Bevat verplichte literatuur en verwijzingen naar naslagwerken en interessante links.

 • Keuzegids online

  Toegang tot kwaliteitsbeoordelingen van de opleidingen HBO Voltijd, Deeltijd & Duaal, Masters en Universiteiten.

 • KNMP Kennisbank

  Via de Kennisbank biedt de KNMP apothekers en andere geïnteresseerden toegang tot databronnen als het Informatorium, het FNA en diverse bestanden uit de G-standaard.

 • Legal Intelligence

  Legal Intelligence is een zoekmachine voor o.a. juristen. Deze zoekmachine maakt het mogelijk Nederlandse en Europese juridische bronnen in een keer te doorzoeken. Selecteer Hogeschool Utrecht, bevestig en log in.

 • LexisNexis Academic

  Nederlandse en internationale nieuwsbronnen. Bevat tevens Company Dashboard.
  NB!: LexisNexis werkt het beste met Internet Explorer.

  Handleiding Video
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

  LISTA indexeert meer dan 600 Engelstalige tijdschriften, boeken, onderzoeksrapporten en verslagen op het gebied van de informatiewetenschappen en informatiemanagement.

 • Management executive base

  Hierin opgenomen de Management tools base. Bevat artikelen en instrumenten uit diverse Kluwer titels op het gebied van management.

  Handleiding
 • Marketing Intelligence Database

  Vakkennis voor marketingprofessionals: (wetenschappelijk) onderzoek, relevante cijfers, how-to artikelen, checklists en actuele case studies. Zowel nationaal als internationaal.

 • Marketline Advantage

  Database met profielen van ruim 30.000 bedrijven, ruim 3.500 bedrijfstakken en 110 landen. Verder bevat de database statistieken met macro/socio-economische en demografische gegevens van meer dan 215 landen, bedrijfsgerichte case studies en artikelen, marktgegevens (grootte, segmentatie en voorspellingen), SWOT-analyses, PESTLE-analyses. Gegevens zijn, afhankelijk van het documenttype, te downloaden als PDF, Excel, Word of Powerpoint formaat.

  Handleiding
 • Navigator (voorheen Kluwer Navigator)

  Voor inloggen, kies: Login voor WO/HBO, klik in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Binnen de HU is het mogelijk om als gast in te loggen; kies in dat geval voor: alternatieve login, geen account, inloggen via bibliotheek. Deze juridische databank bevat wet- en regelgeving, gekoppeld met jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur. Naast de juridische informatie kun je hier terecht voor de Module Kengetallen en voor alle uitgaven van de Vakstudies voor fiscalisten.

  Handleiding
 • NEN Connect

  Geeft toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA) en alle in Nederland aanvaarde normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC, NEN-IEC). Bevat zowel de actuele versies als de vervallen normen.

 • Ondernemerswijzer

  Informatie voor de zelfstandig ondernemer : o.a. belastingen, verzekeringen, pensioenen, personeel, bedrijfsvormen en relevante regels en wetswijzigingen. Incusief modelbrieven en formulieren.

 • Paris

  De online tijdschriftenportal van Uitgeverij Paris: 14 juridische tijdschriften met raakvlakken op het gebied van economie, handel, vastgoed, vervoer, sport, geneeskunde en Europa. Bevat o.a. de tijdschriften Privacy & Informatie en het Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken.

 • Pressdisplay

  Bevat kranten uit diverse landen in complete opmaak. Bij sommige titels is interne vertaalfunctie aanwezig.

 • Reaxys

  Database waarmee gezocht kan worden op miljoenen chemische verbindingen, reacties en eigenschappen van chemische stoffen. Bevat data uit ongeveer 400 tijdschriften en een aantal toonaangevende databases op het gebied van chemie.

 • Rechtsorde

  Voor inloggen: Klik in het eerste inlogscherm op de link WO en HBO hier inloggen, in het vervolgscherm op het HU icoontje en log in met je HU account. Dit juridisch informatieportaal biedt toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool een licentie voor heeft (Navigator, Boom Juridische tijdschriften, tijdschriften van uitgeverij Paris, Ars Aequi maandblad, enkele Sdu tijdschriften) en tevens tot openbare bronnen met officiële informatie (waaronder overheid.nl, rechtspraak.nl). Alle bronnen zijn in één keer doorzoekbaar.

  Handleiding
 • Retriever

  Database waarin gegevens van Nederlandse advertentiedragende media zijn opgenomen: actuele informatie over advertentietarieven, oplages, verschijningsdata, aanleverspecificaties, onderzoeksgegevens, coverfoto's, etc. Je kunt naar media zoeken op basis van onder andere een thema, doelgroep, gemeente, provincie, locatie, branche of beroep.

  Handleiding
 • Sage Business Cases

  Met Sage business cases heb je toegang tot ca 2500 cases uit het internationale bedrijfsleven, met onderwerpen als (internationale) marketing, operations management, internationaal zakendoen, hrm etc. Een groot deel van de cases gaat gepaard met teaching notes, die tips geven over hoe de cases in de les in te zetten, discussievragen (en mogelijke antwoorden).

 • Sage Premier

  Online toegang tot ruim 550 wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften van uitgever Sage, op het gebied van Sociale Wetenschappen, Biomedische- en Gezondheidswetenschappen en Science & Technology. Digitaal archief vanaf 1999 met ruim 290.000 fulltext artikelen.

  Handleiding
 • SBRCURnet

  Specifieke kennis en informatie over bouwkundig detailleren, vloeren, gevels en daken, renovatie en onderhoud, milieu en gezondheid, bouwproces en bedrijfsvoering, bouwregelgeving, water en bodem. Maar let op: CUR rapporten en publicaties (voor zover digitaal beschikbaar) in BrisWarenhuis én SBRCURnet. Gebruik bij voorkeur SBRCURnet.

 • Science Direct

  Meer dan 1,2 miljoen wetenschappelijk tijdschriftartikelen, vanaf 1995 tot heden. Deels zijn de artikelen full-text beschikbaar, deels in abstract. Kies 'advanced search' en dan onder 'Refine your search' kies 'Subscribed publications' om alleen te zoeken in de publicaties waar de HU toegang toe heeft.

  Video
 • Scifinder on the Web

  Om de databank te kunnen gebruiken is eenmalige (gratis) registratie vereist binnen de HU-gebouwen. Gebruik daarvoor deze registratielink.
  Scifinder combineert Chemical Abstracts en Medline. Er kan bovendien gezocht worden op: octrooien, reacties, stoffen, registraties en chemische structuren.

 • Sdu HSE

  Informatie over veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid. De databank is samengesteld voor en door expert en ervaren Health and Safety Executives.
  Naast de bekende Arbo-Informatiebladen (AI), grenswaarde tools en checklists, is er wet- en regelgeving en jurisprudentie beschikbaar. Het tijdschrift Safety is ook via de databank doorzoekbaar.
  LET OP!: Op verschillende niveaus moet soms eerst op de login knop geklikt worden om daadwerkelijk bij de informatie te komen!

 • Sigma base

  Bevat Handboek voor Integrale Kwaliteitszorg, het handboek Kwaliteit in Praktijk en een archief van het tijdschrift Sigma vanaf 1997.

  Handleiding
 • SPORTDiscus

  Databank op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding, fitness en sportgeneeskunde. Biedt toegang tot artikelen uit ongeveer 1200 tijdschriften en boeken, waarvan veel artikelen fulltext beschikbaar zijn.

 • Springer Journals

  Bevat ruim 1200 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden.

 • SpringerLink collectie Nederlandse tijdschriften

  Collectie met ruim 40 Nederlandstalige tijdschriften en naslagwerken. Het betreft voornamelijk tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg en welzijnszorg.

 • SpringerLink HBO Collectie

  Deze collectie vervangt voor een deel de databanken HBOVoorsprong en PlatformPM. Bevat Nederlandstalige handboeken, tijdschriften en jaarboeken op het gebied van gezondheidszorg en welzijn.

 • Stichting Rioned

  Gratis toegang tot de digitale publicaties van de Stichting Rioned, zoals Leidraad Riolering en Module Riolering voor het HBO. Je vindt de publicaties onder de knop Publicaties.
  Aanmelden voor studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht d.m.v. aanmeldprocedure. Bij aanmelding wordt alleen je HU e-mail geaccepteerd.

 • TeacherReference Center

  Indexeert meer dan 270 Engelstalige tijdschriften op het gebied van onderwijs en bestuur.

 • UpToDate

  Een evidence-based databank voor artsen en andere gezondheidszorgwerkers. UpToDate beantwoordt klinische vragen, vergroot de klinische kennis en verbetert de patiëntenzorg.
  Let op: voor de vernieuwde UpToDate Anywhere dien je een account aan te maken! Dit kan via 'register now'. Je moet hiervoor op de HU zijn. Daarna kun je er via je account bij. Ook is er een App te downloaden via je app-store, zoek op UpToDate. Om toegang buiten de HU te behouden dien je 1 keer in de 90 dagen op de HU in te loggen.

 • Vakbase

  De Vakbase is een databank met vakinformatie op het gebied van human resources, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden.
  Naslagwerken waaronder Arboprof, Handboek Arbeidsomstandighedenwetgeving, Handboek HRM in de praktijk en Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement, zijn in deze databank opgenomen.

 • Van Dale Woordenboeken

  Op www.woordenboek.hu.nl kan je gebruikmaken van het hedendaags Nederlands van Van Dale en Van Dale vertaalwoordenboeken Engels, Frans, Duits en Spaans (vanuit het Nederlands en naar het Nederlands).
  NB! de woordenboeken werken niet met een VPN verbinding.

 • Via Juridica

  Kennisbank specifiek gericht op de notariële praktijk. Bevat een Fiscaal en Civiel deel. Fiscaal bevat artikelsgewijs commentaar op de notariële belastingwetten, de actuele en historische wettekst, jurisprudentie, parlementaire stukken en beleidsbesluiten. Civiel bevat commentaar op notariële onderdelen uit het BW, de actuele en historische wettekst, jurisprudentie en parlementaire stukken.

  Handleiding
 • Visible Body

  De anatomische atlas Visible Body Premium omvat een uitgebreide anatomische atlas. De HU heeft toegang tot de modules Human Anatomy Atlas, Physiology Animations, Muscle Premium, Skeleton Premium and Heart & Circulatory Premium.
  De eerste keer dat je Visible Body gebruikt moet je op de HU zijn. Ook het installeren van de App op je tablet of smartphone moet op de HU gebeuren. Ga hiervoor naar Ovid. Dan krijg je de keuze voor het downloaden van de App in de App Store of bij Google Play. Let op: de App neemt flink wat ruimte in. Je kunt het nu ook thuis gebruiken. Het is wel noodzakelijk om 1 keer in de 30 dagen het programma op de HU te gebruiken.

 • WARC

  (World Advertising Research Center) is de belangrijkste database op het gebied van communicatie branding en marketing. Bevat artikelen en rapporten uit Admap, Advertising Research Foundation, Esomar, Institute of Practioners in Advertising.
  Uitgebreide handleiding in het Engels.

  Handleiding
 • Web of science

  Multidisciplinaire bibliografie met geïntegreerde citatie-indexen. Bevat Science Citation Index Expanded version (vanaf 1945-heden), Social Sciences Citation Index (vanaf 1956-heden) en Arts and Humanities Citation Index (vanaf 1975-heden).

  Handleiding
 • Wiley Online Library: journals

  Ruim 1500 tijdschriften op alle wetenschapsgebieden. Een groot deel hiervan is full text beschikbaar.